‘Bitkiler Hareket Eder Mi?’ Sorusu ve Raoul H. Francé | Bilimya

Bitkiler Hareket Eder Mi

Bitkiler dünyasının, birçok canlı grubundan daha fazla ve farklı özelliklere sahip oldukları yüz yıllardır kanıtlanan bir durumdur. Bununla beraber bitkilerin tüm canlılarla ortak özellikleri de mevcuttur. Hareket özelliği buna örnektir. Oysa biz insanlar, bitkilerin hep devinimsiz (hareketsiz) oldukları yanılgısına düşmüşüzdür.

Öyle ki on sekizinci yüzyılda bitki bilimi üzerine en büyük çalışmaları yapan ve çağdaş botaniğin babası sayılan Carl Von Linné dahi bu hataya düşmüştür. Linné bitkilerin, insan ve hayvanlardan yalnızca devinimsizlikleri bakımından ayrıldığını öne sürmüştür. Bu yanlış görüş ise, daha sonra Charles Darwin tarafından çürütülmüştür. Darwin’den sonra bitkilerin devinimsiz olmadıkları yönündeki çalışmalar zamanla arttırmıştır. Bu dönemden sonra yapılan çalışmalar ile ‘Bitkiler hareket eder mi?’, ‘Bitkiler nasıl hareket ederler?’, ‘Bitkilerde hareket mekanizması neye bağlı çalışmaktadır?’ sorularına cevaplar aranmıştır.

Bu çalışmalardan en dikkat çekeni; yirminci yüzyılın başlarında Fransız adı taşımasına karşın gerçekte Viyanalı olan Biyoloji bilgini Raoul H. Francé’nin (1874- 1943) çalışmaları olmuştur. Francé hem mikrobiyolog, hem tıpçı, hem de bir botanikçidir. Botanik dalında bitkiler üzerine birçok bilimsel deneye imza atmıştır. Uzun zaman süren deneylerini, uzmanlığıyla bir araya getirerek yaptığı bu çalışmalarının sonuçlarını paylaşan Francé, çağdaş doğa düşünürlerini derinden sarsan şu görüşünü ortaya koymuştur: Bitkiler, en becerikli insan ya da hayvanı aratmayacak özgürlük ve zariflikle gövde bölümlerini (vücutlarını) hareket ettirebilirler. Bu gerçeğin ayırdında olmayışımızın tek nedeni, bitkilerin bize oranla çok daha yavaş devinmeleridir (hareket etmeleridir).Francé bitkilerin sadece devinimleri konusu üzerinde durmamış, aynı zamanda, çağdaş meslektaşı Jagadish Chandra Bose (1858–1937) gibi bitkilerin duygusuz da olmadıklarını ispatlatmaya çalışmıştır. Francé’ye göre; eğer bir insan bitkilerin devinimsiz ve duygusuz olduklarını düşünüyorsa, bunun tek sebebi onları izleme zahmetine girmemesindendir.

Raoul H. Francé’ye göre; bitkiler niyetlenme yetisine de sahiptir; gizemli yöntemlerle gereksindikleri nesneyi arar, buna doğru uzanabilirler.

Bugün Francé’nin bahsettiği, bitkilerin gereksindikleri o nesnelere yani; ışığa, suya, sıcağa, toprağa, kimyasal maddelere yönelim göstererek hareket ettikleri bilinmektedir. Çoğu bitkide gözlenen bu hareket çeşitleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

 

Hareket biçimi Hareket tipi Doku (Örnek) Uyaran
Ölü doku hareketleri şişme legümen (baklagil) meyveler su
kohezyon eğrelti sporangiumu su
Durum değiştirme hareketleri mutasyon genç organlar, petioller asimetrik büyüme
varyasyon Ecballium mevveleri turgor asimetrisi
Etkenin yönüne bağlı durum değiştirme hareketleri (Tropizma hareketleri) fototropizma yaprak, çiçek ışık
geotropizma kök (-), gövde (±) yerçekimi
kemotropizma polen tüpü kimyasal maddeler
hidrotropizma kökler su
travmatropizma kökler yaralanma
haptotropizma sarılıcı bitki sülükleri dokunma
Etkenin yönüne bağlı olmayan durum değiştirme hareketleri

(Nasti hareketleri)

termonasti çiçek sepal ve petalleri ısı
niktinasti Fabaceae (baklagil) yaprakları ışık
sismonasti Mimosa pudica

yaprakları

dokunma
Yer değiştirme hareketleri (Taksi hareketleri) fototaksi öglena ışık
kemotaksi Eğrelti (Isoetes)

spermatozoidleri

kimyasal maddeler
Hücre hareketleri Amöboid hareketleri Myxomycetes ışık, su, kimyasal

maddeler

plazma hareketleri Elodea,

Vallisneria, Chara

ışık ve kimyasal maddeler
nukleus hareketleri Hymenomycetes hücre bölünmesi
kromatofor hareketleri yapraklar ışık

 

Yapılan güncel araştırmalar bitkilerdeki bu hareket mekanizmalarının daha da ötesinin bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Bitkileri harekete iten etkenler (tabloda: uyaran) ile bitkilerin dayanıklık (hastalık vs. karşı) arttıran bir takım özellikler kazandıkları da kanıtlanmıştır. Yukarıdaki tabloda verilen bitki (doku) örnekleri sembolik olup bu örneklerin (bitkilerin) sayısı yapılan çalışmalarla gün geçtikçe arttığı bilinmektedir.

Bitkilerin hareket edip-etmedikleri ve nasıl hareket ettikleri konuları üzerine Francé’den sonra geçen bu yüz yılı aşkın süre boyunca bilimsel çalışmalarda büyük bir ilerleme kat edildiği görülmektedir. Her özelliği ile dikkatimizi celb etmeyi başaran bitkiler, aslında tüm bu özellikleri ile biz diğer canlılardan pek de farklı olmadıklarını gün yüzüne çıkarmaktadırlar.

 

Bu yazı Muhyettin Şentürk’e aittir ve ilk olarak 3 Haziran 2018 tarihinde www.bilimoloji.com sitesinde yayımlanmıştır. 

Kaynaklar:

Arıcı, Ş.E., Yardımcı, N. 2001. Bitkilerde Uyarılmış Dayanıklılık. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 32(1), 83-86. Erzurum.

Francé, R. H. 1923. Bios Die Gesetze Der Welt. Walter Seifert Verlag, Stuttgart-Heilbronn.

http:// yer-su.com/raoul-france-kimdir-organik-tarimla-ilgili-calismalari-nelerdir/

Öncel, I., Üstün, S., Keleş, Y. 2004. Bitki Fizyolojisi Laboratuvar Kılavuzu. A.Ü.F.F. İşletme Yayınları, No:48. Ankara.

Şentürk, M. 2018, Mayıs. ‘Bitkiler Hisseder Mi?’ Sorusu ve Jagadish Chandra Bose. (http://bilimoloji.com/bitkiler-hisseder-mi-sorusu-jagadish-chandra-bose/).

Tompkins, P., Bird, C. 1983. The Secret Life of Plants (Bitkilerin Gizli Yaşamı). Sungur Yayınları. Araştırma-5. İstanbul. (Çeviri: Sulhi Dölek).

Muhyettin ŞentürkHakkımızda

Bilimya sitesi, İbni Sina Sağlık Derneği’nin öncülüğünde kurulmuş bir popüler bilim sitesidir. Sitemizde paylaşılmış tüm yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Sitemizdeki hiçbir yazı kaynak belirtmeksizin başka bir platformda paylaşılamaz.Bizi Takip Edin


@2020 Tüm Hakları Gizlidir.